• 15 Haziran 2023

İMAR PLAN TADİLATI

GÜNDEM: İmar Komisyonuna gönderilen İlçemiz Hacıyusuflar Mahallesi tapunun 323 ada 11 parselin tamamı konut alanı planlanmış olup kavşak düzenlemesi yapılacağından plan değişikliğine ilişkin öneri plan tadilatı değişikliği talebine ilişkin İmar Komisyonunun 06.06.2023 tarihli ve 2023/07 sayılı raporu okundu.
KARAR SA YISI:50
KARAR: Tadilat konusu Hacıyusuflar Mahalle tapunun 323 ada 11 nolu parsel mevcut imar planında
"İmar Yolu "ve " Konut Alanı" olarak planlanmıştır.
İlçemiz Hacıyusuflar Mahallesinde bulunan 323 ada 11 nolu parsele ait düzenleme neticesinde alanın kuzeyinde yer alan taşıt yolunun doğrultusu, düzenlenen kavşak konumu dikkate alınarak yeniden tanzim edildiği bununla birlikte alanın batısındaki yol hattında da kavşak düzenlemesi yapılarak bu bölgedeki trafiğin güvenliğinin sağlandığı tespit edilmiş olup söz konusu plan tadilatı komisyonumuzca da uygun görüldüğünden plan tadilatının planlara işlenmesinin uygun olduğuna "plan değişikliğinin 3194 sayılı yasanın 8/b maddesine göre Onanmasına" işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verildi. 06/06/2023