Coğrafi Yapı

Akçakoca, Batı Karadeniz coğrafi bölümünün en batısında ve Düzce ilinin deniz kenarındaki tek ilçesidir. Akçakoca, Karadeniz Bölgesi’nin Batı Karadeniz Bölümü’nün en batısında yar almaktadır ve doğudan Zonguldak’ın Alaplı ilçesi, batıdan Sakarya’nın Kocaali ilçesi, güneyden Düzce’nin Yığılca ve Cumayeri ilçeleri, kuzeyden ise Karadeniz ile çevrilidir. 41.05 derece kuzey paraleli ile 31.07 doğu boylamı üzerinde yer alan Akçakoca, TEM Otoyolu üzerinde Ankara’ya 270İstanbul’a ise 243 km mesafede olup, iki metropolün ortasındaki en önemli turizm merkezi konumundadır.

Akçakoca, Düzce’nin merkezine ise 37 km mesafededir. İlçemiz, Batı Karadeniz sahil kuşağında yer almaktadır. 30 km’lik bir sahil şeridine sahip olan Akçakoca, kilometrelerce uzanan kumluk ve doğal plajlarla süslüdür. İlçe merkezi ise, Sapak adı verilen Düzce-Ereğli asfaltının Akçakoca’ya saptığı yerden Ceneviz Kalesi’nin bulunduğu en batıdaki uca kadar 7 km’yi bulan uzun bir çarşı gibidir. İlçenin toplam yüz ölçümü 463 km2 olup, toplam arazinin yaklaşık %40’ı ormanlık alanlardan ve fındıklıklardan meydana gelmektedir. Ormanlarda %40’ı aşkın oranla kayın ağaçları bulunurken, gürgen, kestane, meşe, kavak, ıhlamur ve çınar ağaçlarına da rastlanmaktadır.

İlçemizin en yüksek bölgeleri, 1168 metrelik yüksekliğiyle Kaplandede, 1150 metrelik yüksekliğiyle Tonton Tepesi, 1066 metrelik yüksekliğiyle Kurugöl Sapağı, 960 metrelik yüksekliğiyle Yörük Yatağı ve 905 metrelik yüksekliğiyle Orhan Dağları’dır. Bu bölgeler, derelerin açtığı derin vadilerle bölünmektedir. Yüksek eğime sahip ve kısa mesafeli derelerin ülke çapında en ünlü olanı ise İstanbul’un su ihtiyacını karşılamak için borularla suyu taşınmakta olan Melen Çayı‘dır. Melen Çayı’nın yanı sıra 13 farklı akarsu da Akçakoca sınırları içerisinde yer almakta olup, söz konusu akarsuların bazılarının yaz aylarında kuruduğu görülmektedir.

Akçakoca’da bulunan derelerin vadi tabanları alüvyon, yamaçların büyük bölümü silis formasyonu olup, tepelerin üst kısımlarında ise üç farklı jeolojik döneme ait kumlu, çakıllı tabakalar bulunur. Dağlar, deniz kıyısına paralel uzanır, kıyılar girintili çıkıntılı değildir. En sığ kıyılar, Melenağzı, Edilli, Töngelli, Çayağzı ve Akkaya’da bulunur. Kıyılarda yüksek ve dik falezler görülür. Sahildeki kayalar su tarafından aşındırılarak yalıyarlar meydana gelmiştir. Çevre şist ve kristalin şistlerle kapılıdır. Doğu ve güney, paleozoik devre ve tersiyer arazilerden ibarettir. Kalker ve kayaların erime ve aşınmasıyla irili ufaklı mağaralar meydana gelmiştir.

Akçakoca’nın zemini ağırlıklı olarak kalkerli kayalardan meydana gelir ve depreme karşı dayanıklıdır. Akçakoca ve çevresi, birinci derece deprem bölgesi dışında kalmaktadır. Marmara ve Batı Karadeniz Bölgesi’nde sık sık depremlere maruz kalan bir bölgede yer almasına rağmen şu ana dek bilinen ciddi bir deprem çöküntüsüne rastlanmamıştır. 12 Kasım 1999 Düzce Depremi’ni, diğer ilçelerimize oranla daha hafif hasarlarla atlatan Akçakoca’nın bu dayanıklılığı, direkt olarak güçlü jeolojik yapısıyla bağdaşmaktadır.